Šķiet, neviena mūsdienu “inovācija” vai “revolūcija” preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas jomā neiztiek bez pamatīgiem un laikietilpīgiem pētījumiem un eksperimentiem, pirms tie tiek radīti un tiek ieviesti patērētāju tirgū. Šeit jāliek uzsvars uz vārdu “šķiet”, jo tas viss tik tiešām ir tikai šķietami – pētījumi un eksperimenti produkta radīšanas procesā tiek veikti tikai retos gadījumos, bet pārējos gadījumos tie ir klaji meli jeb tikai un vienīgi mārketinga triks, lai liktu jums nopirkt to, kas patiesībā jums nemaz nav vajadzīgs.

Lielākā daļa uzņēmēju pieliek milzīgas pūles un iegulda pamatīgus finanšu līdzekļus savu produktu reklāmas radīšanā un veicināšanā, bet ne tuvu tik daudz savu produktu radīšanā, lai tie tik tiešām būtu tik kvalitatīvi un efektīvi, kā tas tiek sabiedrībai medijos pasniegts. Tas ir tikai loģiski, ka vairākums uzņēmēju izvēlas iet vieglāko ceļu, jo tas ir vislētākais ceļš. Nav noslēpums, ka ikviens uzņēmējs vēlas ieguldīt savā uzņēmējdarbībā maksimāli maz, bet no šiem ieguldījumiem gūt maksimāli lielu peļņu. Kāpēc tiem tērēties produkta radīšanas procesā, ja var tērēties tā veicināšanas jeb mārketinga procesā? Šeit būtu jāpiemin, ka mārketings nereti izmaksā krietni vairāk, nekā tik tiešām kvalitatīva un efektīga produkta ražošana, pielietojot tajā pētījumus un eksperimentus, tāpēc nereti šādas uzņēmēju rīcības motīvs nav īsti izprotams.

Mūsdienās vairākums uzņēmēju reālo pētījumu un eksperimentu fāzi izlaiž, bet stāsta par to mārketinga procesā tā, it kā tā tik tiešām būtu notikusi. Kāpēc tā tiek darīts? Jo gudrs un adekvāti pielietots mārketings ir ietekmīgākais mūsdienu tirdzniecības ierocis, kas pielietos visus iespējamos līdzekļus, tajā skaitā melus, lai tikai nopārdotu patērētājiem kārtējo tiem nevajadzīgo produktu. Viss ir atkarīgs no tā, kā produktu pasniedz, un, ja to pasniedz kā produktu, kas radīts ilgas un rūpīgas testēšanas rezultātā, tas šķiet drošs, uzticams, kvalitatīvs un efektīgs. Ko patērētājam vairāk vajag? Neko, un tas iegādājas šo produktu, jo psiholoģiski tam šķiet, ka tas beidzot ir nopircis produktu, kas atrisinās visas tā līdz šim neatrisinātās problēmas. Lieki piebilst, ka tas atkal nenotiek, un patērētājs lūko pēc jauna produkta. Nav jau tālu jāmeklē, jo tirgū ko līdzīgu, atkal uz pētījumiem un eksperimentiem balstītu, piedāvā cits uzņēmējs, iepriekšējā uzņēmēja konkurents. Tā patērētājs nonāk apburtajā vilšanās lokā, no kura iespējams izkļūt tikai retos, īpaši veiksmīgos gadījumos, kad tas visbeidzot atrod produktu, kas tik tiešām attaisno solīto.

Nobeigumā jāpiebilst, ka, ja šos “eksperimentus un pētījumus” vēl papildina ar pārsteidzošiem un “reāliem rezultātiem”, tiek iegūta vēl lielāka uzticamība, jo, piemēram, 8 no 10 sievietēm šis produkts palīdzēja. “Eksperimentu un pētījumu” klātesamību produktā vēl vairāk pastiprina gudru un svešu vārdu pielietošana, kas pārliecina un liek domāt, ka produkta radīšanā tik tiešām ir ieguldīts pamatīgs un dziļš pētnieciskais darbs.

Vai jums šis viss nešķiet kas pazīstams?